מכל קצותיו

מכל קצותיו | פרופ' עפר עציון

'מכל קצותיו' – הוא ספר בעריכתו ופרי יצירתו של פרופ' עפר עציון.

הספר מאגד בתוכו דיאלוגים בשירה, ומציג זה מול זה את שיריו של עציון המתכתבים ומגיבים לשירתם של משוררים עבריים ידועים.
בעת עבודתו על הספר פנה עציון וביקש מאמנים שונים, צלמים וציירים, לשלוח אליו את יצירותיהם.
מתוך הצילומים ששלחתי בחר עפר לשלב בספרו חמישה צילומים שלי המתכתבים עם שירתו.