אפשרויות

פורסם בגיליון מס' 15 של 'בגלל - כתב־עת ספרותי'

אפשרויות