בדידות

פורסם בגיליון מס' 16 של 'בגלל - כתב־עת ספרותי' שנושאו 'ישן וחדש'